Opdateret d. 13.6.2008

 

Borgermødet d. 6. maj - om lokale aktiviteter

På borgermødet tirsdag d. 6. maj, var der god opbakning til Borgerforeningens program omkring landsbyudvikling, som bestyrelsen sammen med landsbykonsulent Ole Glahn havde lagt op til.

Der var levende aktivitet af ca. 40 deltagere omkring bordene, hvor man, i processen, skiftede borde og diskuterede "de andres" forslag til aktiviteter. En god metode der mundede ud i en del projekter, som kan iværksættes i kraft af vores egne ressourser, og en del projekter som går videre til vurdering for ansøgning af midler udefra.

Der blev nedsat arbejdsgrupper til:

  1. Fællesspisning, kontaktperson Birthe Povlsen, 57807080
  2. Petanque, kontaktperson Charlotte Kaa, 41261570
  3. Høstfest, kontaktperson Kim Lundgreen, 60624067
  4. Markedsdag, kontaktperson Kate Albiniussen, 57806072
  5. Sangaftener, Karen Rosalina, 51548102.

- samt projektgruppen (de projekter der skal vurderes videre i forhold til donationer udefra) tovholder Karsten, 57806680.

Har du lyst til at være med at til gøre en indsats. Eller har du i øvrigt en ide til fællesskabets fremme, er du velkommen til at skrive på "Munkebloggen" (findes på menuen i venstre side) eller til kontakt@munkebjergby.info, eller ring til en fra bestyrelsen.

Karen Rosalina Andersen
formand

 

Munke Bjergby Borgerforening • 4190 Munke Bjergby • kontakt@munkebjergby.info


Referater